به وب سایت مبینا ایمانی خوش اومدین!

تازه ترین ها

صفت منفی = تاثیر مثبت

ما همیشه فکر می‌کنیم خودمان را خوب می‌شناسیم تا وقتی که یک نفر پیدا شود و بخواهد ما را بشناسد. یکی از ویژگی‌هایی که همیشه

ادامه مطلب »
تازه ترین ها

صفت منفی = تاثیر مثبت

ما همیشه فکر می‌کنیم خودمان را خوب می‌شناسیم تا وقتی که یک نفر پیدا شود و بخواهد ما را بشناسد. یکی از ویژگی‌هایی که همیشه

ادامه مطلب »
نوشته های من
معرفی کتاب